Ceník

Ceník ubytování ve stanech, karavanech, obytných vozech, v osobních vozech
Osoba od 3 let 70 Kč/noc
Stan pro 1-2 osoby 70 Kč/noc
Stan pro 3-5 osob 90 Kč/noc
Stan pro 6 a více osob 120 Kč/noc
Stan nad 5 m2 110 Kč/noc
Karavan 150 Kč/noc
Obytné auto 200 Kč/noc
Ceník ubytování v chatkách
Chatka dvojlůžková 700 Kč/noc
Chatka třílůžková 800 Kč/noc
Poplatek za prádlo při krátkodobém pobytu na 1 noc 50 Kč/osoba
Sleva při pobytu v chatce na 4 a více nocí 10 %
Ceník ubytování v apartmánech
Apartmán dvojlůžkový 900 Kč/noc
Apartmán trojlůžkový 1 200 Kč/noc
Apartmán čtyřlůžkový 1 450 Kč/noc
Poplatek za prádlo při krátkodobém pobytu na 1 noc 50 Kč/osoba
Ceník ostatních služeb souvisejících s ubytováním
Osobní auto 100 Kč/noc
Motocykl 60 Kč/noc
Poplatek za zahradní altán 60 Kč/noc
Poplatek za elektrickou energii (přívěs, karavan) 110 Kč/noc
Poplatek za psa 70 Kč/den
Žeton na sprchu 20 Kč
Ceník pro osoby s průkazem TP, ZTP, ZTP/P
ZTP – Bezbariérová toaleta se sprchou ZDARMA
ZTP – Poplatek za osobní auto ZDARMA
Ceník půjčovného molo
Loďka 150 Kč/hod
2 místné šlapadlo 150 Kč/hod
4 místné šlapadlo 200 Kč/hod
Šlapadlo s klouzačkou 270 Kč/hod
Paddleboard 200 Kč/hod
Ceník pronájmu sportovního areálu
Beach volejbal, hřiště antukové, hřiště s umělým povrchem - tenis 160 Kč/hod
Zapůjčení sportovních potřeb
Míče, rakety 50 Kč/hod
Kolo (včetně helmy a zámku na kolo) 200 Kč/den
Kauce 1 000 Kč
Zapůjčení kuželek 50 Kč/hod
Ostatní
Zapůjčení grilu 50 Kč/den
Dřevěné uhlí/brikety 2,5 kg 100 Kč
Praní + sušení prádla 100 Kč
Dobíjecí stanice pro mobily, elektrokola 10 Kč
Poplatek z pobytu 20 Kč/noc

Uvedené ceny jsou včetně DPH 15 % nebo 21 %.
Aktuální ceník si můžete stáhnout ZDE!
Cenové podmínky jsou platné od 1. 2. 2022 a schválila je Rada obce Baška usnesením č. 10/102/2022.

Storno poplatky za celkové nebo částečné zrušení rezervace:
30 a více dní před nástupem 320 Kč,
29–15 dní před nástupem 30 % z částky, o kterou je rezervace snížená, minimálně 320 Kč,
14–3 dny před nástupem 50 % z částky, o kterou je cena rezervace snížena, minimálně 320 Kč,
2 a méně dní před nástupem 100% z částky, o kterou je rezervace snížena.
V případě předčasného ukončení pobytu se částka za ubytování a služby nevrací.
Zrušení pobytu je nutné oznámit písemně e-mailem, nebo poštou (o výši storno poplatku rozhoduje podací razítko pošty na obálce).

RECEPCE

KONKAKT

Autokemp Baška

Baška 123, 739 01 Baška

GPS: 49.6488228N, 18.3845194E

PROVOZ

Provoz recepce:
červen, září:
po–čt: 10.00 – 18.00
pá: 10.00 – 20.00
so: 8.00 – 20.00
ne: 8.00 – 18.00

červenec, srpen:
po–čt, ne: 8.00 – 20.00
pá, so: 8.00 – 21.00

Provoz sportovišť:
červen, září:
po–pá: 12.00 – 18.00
víkendy: 12.00 – 20.00
červenec, srpen:
po–ne: 9.00 – 21.00

Provozní doba půjčovny malých plavidel:
červenec, srpen:
po–ne: 10.00 – 18.00
Provozní doba může být upravena podle povětrnostních podmínek a se souhlasem vedení obce.

- mimo sezonu lze využívat sportovní areály po dohodě s provozovatelem

Ubytovací řád

Provozní a ubytovací řád Autokempu Baška

 1. Provozní a ubytovací řád se vztahuje na celý areál autokempu Baška.
 2. Každý ubytovaný host Autokempu Baška je povinen seznámit se s tímto řádem před ubytováním a je povinen jej dodržovat. Všechny provozní řády jsou k dispozici na recepci kempu. Znění řádů je rovněž na webových stránkách obce a kempu.
 3. Při příchodu do autokempu se musí rekreant přihlásit na recepci a prokázat svoji totožnost. V době od 7.00 – 19.00 hod po zaevidování všech údajů do knihy hostů a zaplacení pobytu převezme doklad o ubytování (účtenku) a klíč od ubytovacího zařízení v 11 hod, pokud je ubytován v chatce, apartmánu.
 4. Host je povinen při příjezdu zkontrolovat inventární seznam, který je v každé ubytovací jednotce a zjištěné rozdíly ihned nahlásit na recepci. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a host bude muset případné nesrovnalosti uhradit na místě v hotovosti.
 5. Poplatek za ubytování se platí při nástupu, za nevyčerpané dny předplaceného pobytu se peníze nevrací.
 6. Děti do 15let mohou tábořit pouze za doprovodu dospělých osob.
 7. Ubytovaný na důkaz oprávněného užívání Autokempu Baška na své zařízení (stan, karavan) viditelně umístí identifikační číslo, které obdrží na recepci po zaplacení pobytu. Záloha na číslo činí 100 Kč. Ubytovaný je též povinný označit svůj dopravní prostředek (auto) na snadno viditelném místě identifikačním číslem a dokladem o zaplacení s délkou pobytu, které obdrží na recepci.
 8. Při výběru místa pro stanování, umístění karavanu nebo dopravního prostředku je povinen host dbát pokynů pracovníků autokempu. Umísťovat vlastní ubytovací zařízení mimo vyhrazené prostory je zakázáno. Je také zakázáno kopat kolem stanů odvodňovací kanálky.
 9. Užívání autokempu je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami. Každá infekční choroba, která se vyskytne v průběhu rekreace, musí být okamžitě nahlášena správci autokempu.
 10. Prodloužení pobytu musí být provedeno do 10.00 hodin v den, kdy končí povolení ke stanování.
 11. Každý rekreant musí uvolnit prostor poslední den povoleného pobytu. Neučiní-li tak ve stanovené době, může správa autokempu účtovat pobyt za následující den.
 12. Ceny jsou účtovány dle platného ceníku. Ubytovací jednotku musí rekreant opustit do 10.00 hod a místo pro stan nebo karavan do 12.00 hod následujícího dne. Po této hodině si musí rekreant prodloužit pobyt minimálně o jednu noc. Na jedno místo lze umístit pouze jedno zařízení, jinak se jedná o neoprávněný pobyt. Při odjezdu z areálu autokempu je rekreant povinen předložit ubytovací lístek ke kontrole na recepci.
 13. Není dovoleno ubytování - táboření bez zaplacení poplatku za stanování. Po neuposlechnutí výzvy kontrolního orgánu k vyzvednutí povolení ke stanování, bude každá neoprávněně ubytovaná osoba penalizována poplatkem 100 Kč za den a bude vyzvána k opuštění celého prostoru Autokempu Baška.
 14. Všichni rekreanti musí dbát o čistou a pořádek a šetřit rekreační zařízení. Autokemp Baška se nachází u vodní nádrže Baška ve vlastnictví Povodí Odry s.p. Koupání ve vodní nádrží Baška je na vlastní nebezpečí.
 15. Za škody způsobené na majetku – ubytovacím zařízení, za poškozování porostů, kácení stromů, odpovídá rekreant podle platných předpisů. Také poškozování a znečišťování lesního porostu mimo oblast Autokempu Baška je zakázáno a bude postihováno.
 16. Odpadky všeho druhu jsou rekreanti povinni odkládat na vyhrazená místa a do určených nádob. Po opuštění užívaného prostoru pro stanování okolí nesmí zůstat žádný materiál a odpadky.
 17. V celém autokempu platí zákaz volného pobíhání zvířat, koupání psů a krmení vodního ptactva.
 18. V době od 22.00 hodin do 6.00 hodin musí být v ubytovacím zařízení dodržován noční klid. Klid je nutno zachovávat i během dne, nerušit občany křikem, hlučným zpěvem a nadměrným zesilováním reprodukované hudby. Provozní doba stánků s občerstvením a restaurací v kempu je povolena do 23.00 hodin. Výjimky z doby nočního klidu na území Bašky upravuje OZV č. 3/2018 o nočním klidu v platném znění.
 19. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10let bez dozoru.
 20. Pálení ohňů je povoleno jen na vyhrazených a označených ohništích za dodržování všech požárně bezpečnostních nařízení. Porušení bude postihováno. Vařiče a topidla se musí požívat při dodržení bezpečnostních opatření. V ubytovacích zařízeních je přísný zákaz kouření.
 21. V celém zařízení Autokempu Baška je nutno šetřit pitnou vodou.
 22. Autokemp Baška není provozovatelem pojištěn. Ubytovaní jej využívají na vlastní nebezpečí.
 23. Každý rekreant je povinen dávat pozor na svoje cenné věci. Provozovatel autokempu není v žádném případě zodpovědný za ztrátu cenných předmětů, peněz a dalších hodnotných věcí. Nalezené věci je rekreant povinen odevzdat správci autokempu.
 24. Dětské hřiště mohou děti používat pouze za přítomnosti dospělé osoby. Autokemp neodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.
 25. Porušení povinnosti vyplývajících z provozního řádu může být postihnuto jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., nejedná-li se o trestný čin.
 26. Při odjezdu z Autokempu Baška se rekreant prokáže příslušnému pracovníku – správci dokladem o zaplacení všech poplatků a vrátí na recepci identifikační čísla, za které mu bude vyplacena příslušná záloha 100 Kč.
 27. Rybolov ve vodní nádrží Baška je povolen.
 28. Používání loveckých zbraní, vzduchovek, poplašných pistolí, zábavné pyrotechniky a jiných výbušnin není povoleno.
 29. Ve sporných nebo v tomto řádu neuvedených věcech rozhodne správce Autokempu Baška nebo provozovatel.
 30. V případě jakýchkoliv stížností, reklamací a problémů se prosím obraťte na správce autokempu.
 31. Přílohou č. 1. ubytovacího řádu jsou Pokyny pro chatky a apartmány umístěné přímo v chatkách a v apartmánech.

Provozní a ubytovací řád Autokempu Baška si můžete stáhnout a vytisknout ZDE!

 

Provozní řád sportovních areálů v autokempu Baška

Článek 1 – Vstup na sportovní areály

 1. Používání sportovních areálů je dovoleno pouze v provozní době a po uhrazení poplatku dle schváleného ceníku.
 2. Vstupem do prostoru areálů je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu a dbát pokynů správce autokempu a provozovatele.
 3. Přivede-li dospělý do areálu dítě mladší 15let, ručí za jeho bezpečnost. Dětem mladším 6let je vstup na kurt povolen pouze v doprovodu trvalého dozoru, tj. rodičů či jiné odpovědné osoby starší 18let.
 4. Rezervace sportovního areálu je možno provést na telefonním čísle 736 422 761, na recepci Autokempu Baška v provozní době nebo on-line na rezervace.baska.cz. Klíč od areálu obdrží nájemce (po uhrazení poplatku) těsně před započetím dohodnuté doby užívání.
 5. Areály jsou otevřeny:
  • v sezoně od 1. 6. – 30. 6.
   • ve dnech pondělí až pátek od 12.00 hod do 18.00 hod
   • o víkendech od 12.00 hodin do 20.00 hodin
  • v hlavní sezoně tj. od 1. 7. – 31. 8. od 8.00 hod do 21.00 hod
  • mimo sezonu lze využívat sportovní areály po dohodě s provozovatelem
 6. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení kurtu.
 7. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz kurtu je jeho vlastník oprávněn částečně omezit anebo zcela zrušit provoz
 8. V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí, je uživatel povinen tuto závadu před začátkem užívání nahlásit správci autokempu.

Článek 2 – Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistou všech míst a zařízení sportovních areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní a ostatních.
 2. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v prostorách sportovních areálů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat na recepci Autokempu Baška, kde bude proveden zápis do provozní knihy.
 3. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 4. Přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit na recepci Autokempu Baška, nebo přímo u provozovatele.

Článek 3 – Zakázané činnosti v areálu

 1. V areálech je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy a zařízení.
 2. Po ukončení hry je každý povinen uvést areál do stavu, který umožňuje hru dalším = úprava hrablem, kartáčem, válcem atd.
 3. V areálu je dále zakázáno:
  • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
  • vstupovat do areálu mimo vyhrazenou provozní dobu
  • přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa
  • vstupovat se psy či jinými zvířaty
  • vstupovat podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek a drog
  • kouřit, rozdělávat a manipulovat s ohněm
  • odhazovat žvýkačky
  • vstupovat v nevhodné obuvi, tzn. kopačky, boty s hroty, s podpatkem
  • jezdit po kurtu na kole, koloběžce, skateboardu a kolečkových bruslích
  • používat tretry
 4. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na sportoviště pouze hrajícím osobám.
 5. Uživatel kurtu nesmí svým chováním ohrožovat své zdraví a zdraví jiných uživatelů nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí.
 6. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky a nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků či poškozovat sportovní zařízení.
 7. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.

Článek 4 – Vyloučení z návštěvy areálu

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zásah Policii ČR.

Důležitá telefonní čísla:
 • Policie ČR – 158
 • Hasiči – 150
 • Záchranná služba – 155
 • IZS – 112
 • Obecní úřad – 558 445 210
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Správce kempu – 736 422 761

Provozní řád sportovních areálů v autokempu Baška si můžete stáhnout a vytisknout ZDE!

 

Provozní řád půjčovny malých plavidel

 1. Vstup do prostoru půjčovny má jen ten návštěvník, který si zakoupil vstupenku v pokladně na zapůjčení plavidla.
 2. Plavidla a jiné sportovní potřeby k plavbě se zapůjčují jen za příznivého počasí. Po předložení občanského průkazu a zaplacení půjčovného se návštěvník dobrovolně podrobuje všem ustanovením „Provozního řádu“.
 3. Dětem mladším 10let je návštěva půjčovny a přilehlých prostor dovolena jen v doprovodu osob starších 18let.
 4. Vypůjčené plavidlo nebo jiné sportovní potřeby je návštěvník povinen vrátit po uplynutí smluvené doby, nejpozději však do ukončení provozu půjčovny tj. do 18.00 hod. Při opožděném vrácení zapůjčených předmětů je povinen návštěvník doplatit příslušnou částku půjčovného, která je stanovena hodinovou sazbou podle schváleného ceníku.
 5. Návštěvník půjčovny loděk se musí ve vlastním zájmu pohybovat na hladkých, mokrých palubách s maximální opatrností, vyvarovat se sklouznutí a úrazů. Provozovatel půjčovny nenese odpovědnost za škody, poranění, úrazy, které si návštěvník způsobí sám vlastní nepozorností.
 6. Návštěvník je povinen šetřit zařízení půjčovny loděk a vypůjčených sportovních potřeb. Škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny na majetku provozovatele nebo ostatních návštěvníků a uživatelů vodní ploch, je povinen uhradit.
 7. Návštěvník se prokáže platným dokladem, vystaveným pracovníkem půjčovny v prostoru půjčovny loděk, který mu předá řádně vybavené plavidlo k provozu. Uživatel neboli vůdce plavidla za vypůjčené plavidlo odpovídá a současně i za osoby a jejich rozmístění na plavidle. Na plavidlo smí vzít jen určený počet osob, vyznačených v nosnosti osob na plavidle.
 8. Vůdce plavidla nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek.
 9. Osoba, která může vést plavidlo bez průkazu způsobilosti je účastníkem plavebního provozu, a proto musí být obeznámena s technikou vedení plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu.
 10. Neplavci a děti do 10let musí mít za plavby nasazený záchranný prostředek. Nemůže-li tyto záchranné prostředky půjčovna s vypůjčovaným plavidlem poskytnout, nesmí plavidlo vyplout.
 11. Všem uživatelům plavidel je zakázáno se s plavidly vzájemně srážet, skákat z nich do vody nebo vylézat z vody na ně, potápět je nebo je na břeh vytahovat, pokud nejsou k tomuto účelu zvlášť uzpůsobena.
 12. Je zakázáno vplouvat do zakázaných prostor vodní plochy, dále do prostorů označených „zákazem vplutí“ nebo výstražnými tabulemi označující koupaliště, bezpečnostní pásma u přehradní hráze. V případech, kdy malé plavidlo míjí koupající se, je vůdce malého plavidla povinen obeplout ho v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak, aby koupající zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem. Pro malé plavidlo bez vlastního pohonu je bezpečná vzdálenost 3 m.
 13. Není dovoleno používat přístaviště půjčovny loděk k opalování, skokům do vody a chytání ryb.
 14. Je zakázáno bez příčiny volat o pomoc, v případě tonutí osob nebo nehody plavidel, nacházející se v bezprostřední blízkosti, je povinen každý vůdce plavidla poskytnout okamžitou pomoc v mezích vlastních prostředků a schopností.
 15. Vůdce malého plavidla (vypůjčovatel) na zapůjčené loďce odpovídá za bezpečnost plavby i v podmínkách zhoršující se povětrnostní situace a tuto je povinen včas zhodnotit. Pokud by plavba nebyla dále bezpečná, musí se vrátit do půjčovny.
 16. Je zakázáno jakékoliv znečišťování vody, prostorů půjčovny loděk, odhazování odpadků, vylévání škodlivých tekutin, praní prádla apod.
 17. Prodlévání návštěvníků v prostoru půjčovny loděk v mimopracovní době, neoprávněné použití plavidel z půjčovny loděk bez vědomí odpovědných pracovníků je nepřípustné.
 18. Z prostoru půjčovny loděk bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán každý návštěvník, který se chová vůči pracovníkům půjčovny, ale i ostatním návštěvníkům a uživatelům vodní ploch nepřístojně, ruší pořádek a dopouští se přestupků.
 19. Každé plavidlo musí být vybaveno předepsanou výstrojí. Šlapadla – vázací lano, záchranné prostředky (vesty). Loďka – vázací lano, záchranné prostředky (vesty), nádobka na vybírání vody.
 20. Součástí půjčovny musí být předepsaný počet záchranných plavidel o nosnosti minimálně 3 osob, vybavených předepsanou výstrojí, která nesmí být půjčena. Záchranné čluny musí být stále k použití a označeny předepsaným způsobem.
 21. Zákazníci svým podpisem potvrdí, že byli seznámeni s provozním řádem.
 22. Pro šlapadla a malá plavidla bez vlastního pohonu poskytujeme vázací lana a záchranné vesty.

Postup provozovatele před a při dosažení limitních vodních stavů pro zastavení plavby.

 1. Provozovatel pravidelně kontroluje hladinu vodní cesty na stránkách Stavy a průtoky na vodních tocích a dále komunikuje s hrázným přehrady.
 2. V okamžiku, kdy hladina dosahuje stupně 1 - bdělost, 2 - pohotovost, 3 - ohrožení, neprodleně informuje nájemce plavidla, který je povinen se dále řídit pokyny provozovatele. Nájemce (vůdce plavidla) bez zbytečných odkladů vyhledá dle pokynů provozovatele nejbližší ochranný přístav případně jiné přístaviště, kde bezpečně vyváže plavidlo.
 3. Plavba je zastavena při průtoku 100 m/s na limnigrafu na Ostravici. V tento okamžik by měly být lodě v bezpečí nebo neprodleně vyhledat nejbližší ochranný přístav či jiné bezpečné místo.

Důležitá telefonní čísla:

 • Provozovatel – 736 422 761
 • Státní plavební správa, pobočka Přerov – 581 250 911
 • Středisko RIS – hlášení nehod – 412 557 425
 • Lékařská pohotovost – 155
 • Policie – 158
 • Hasiči – 150
 • IZS – 112 

Součástí provozního řádu půjčovny malých plavidel jsou přílohy č. 1. a č. 2., které si spolu s provozním řádem půjčovny malých plavidel můžete stáhnout a vytisknout ZDE!

V Bašce dne 1. 2. 2022

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ
VE STANECH
až 120 míst
V CHATKÁCH
9 chatek - až 24 osob
V KARAVANECH
až 28 míst
V APARTMÁNECH
4 apartmány - až 11 osob